Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

 

RACS 4 to sieciowy system kontroli dostępu obejmujący:
kontrolery pojedynczego przejścia, czytniki, interfejsy komunikacyjne, moduły rozszerzeń, centrale oraz
oprogramowanie zarządzające.
Funkcjonalność systemu zależy od rodzaju sprzętu użytego w danej instalacji. System RACS 4 może zostać podzielony na osobne gałęzie zwane podsystemami kontroli dostępu,
przy czym w obrębie jednego systemu KD można zintegrować do 250 podsystemów. W każdym podsystemie może funkcjonować do 32 kontrolerów dostępu połączonych za pomocą magistrali komunikacyjnej RS485 o maksymalnej długości 1200m.
Program PR Master zarządza podsystemami za pośrednictwem portów szeregowych (COM lub USB) lub poprzez sieć komputerową (WAN/LAN). System RACS 4 jest dedykowany do małych oraz średnich instalacji kontroli dostępu i może obsługiwać do 1000 kontrolerów (przejść) oraz do 4000 użytkowników (kontrolery serii PRxx2) lub do 1000 użytkowników (kontrolery serii PRxx1).

Centrale CRP

Centrale serii CPR są opcjonalnym elementem systemu kontroli dostępu RACS 4 umożliwiającym rozszerzenie
jego możliwości o dodatkowe funkcje. Zakres dodatkowych funkcji zależy od typu zastosowanej centrali
jak i typu kontrolerów, z którymi ona współpracuje. Lista funkcjonalności dostarczanych przez centrale jest szeroka i wymaga zapoznania się z dokumentacją techniczną produktu, niemniej w tabeli poniżej wyszczególniono na zasadzie porównania kluczowe właściwości każdej z central.
Zastosowanie centrali CPR jest szczególnie wartościowe w odniesieniu do systemów bazujących na kontrolerach serii PRxx1, gdyż kontrolery te pracujące autonomicznie nie umożliwiają ani buforowania zdarzeń ani definiowania uzależnionych czasowo praw dostępu.

Kontrolery dostępu

Podstawowym zadaniem kontrolerów dostępu jest podejmowanie decyzji związanych z obsługiwanym
przejściem. Logika funkcjonowania przejścia oraz decyzje są podejmowane na bazie danych konfiguracyjnych
zapisanych w wewnętrznej pamięci kontrolerów. Decyzje dotyczą między innymi praw dostępu, harmonogramów czasowych, trybów uzbrojenia systemu, sygnalizacji stanów alarmowych i innych.

 

System RACS 4 umożliwia realizację kontroli dostępu w hotelach przy wykorzystaniu kontrolera dostępu PR821-CH obsługiwanego z poziomu programu PR Master. Kontroler PR821-CH jest wyposażony w kieszeń na kartę i zarządza dostępem do pokoju oraz realizuje proste funkcje automatyki pokojowej. Z kontrolerem może współpracować czytnik zbliżeniowy umieszczony na wejściu do pokoju (HRT82MF) oraz panel dotykowych klawiszy funkcyjnych (HRT82FK) lub panel przycisków (HRT82PB).
Czytnik HRT82MF pełni rolę czytnika korytarzowego i oprócz podstawowej funkcji jaką jest sterowanie dostępem do pokoju jest wyposażony w przycisk dzwonka oraz wskaźniki świetlne umożliwiające sygnalizację obecności obsługi hotelowej w pomieszczeniu jak też sygnalizację takich stanów jak „Pomoc”, „Proszę posprzątać” oraz „Nie przeszkadzać”. Każdy z tych stanów jest sygnalizowany na osobnym wskaźniku świetlnym, który może być uruchamiany za pośrednictwem panelu klawiszy dotykowych (HRT82FK), panelu przycisków (HRT82PB) lub przyciskiem dołączanym do linii wejściowej kontrolera. Kontroler umożliwia blokowanie zasilania elektrycznego w pokoju, proste sterowanie klimatyzacją jak również, we współpracy z czujnikami otwarcia drzwi i okien, proste funkcje antywłamaniowe.
Dla zarządzania systemem kontroli dostępu z poziomu recepcji dostępny jest zewnętrzny program PR Hotel będący nakładką na aplikację PR Master. Program ten udostępnia funkcje zarządzania gośćmi hotelowymi oraz automatyką pokoju hotelowego i ma na celu ułatwienie obsługi systemu przez personel hotelu. Program PR Hotel został opracowany w firmie GiP [www.gip.com.pl], która prowadzi jego sprzedaż oraz świadczy wsparcie techniczne dla jego użytkowników.

Rejestracja czasu pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów. Skutecznie realizowana rejestracja czasu pracy wspiera efektywność działania przedsiębiorstwa.
Rejestracja czasu pracy opiera się o specjalistyczne oprogramowanie do analizy, ewidencji oraz rozliczania czasu pracy RCP Master oraz o terminale RCP przeznaczone do rejestracji zdarzeń RCP. Ponadto rejestracja czasu pracy tj. rejestracja zdarzeń RCP może być realizowana z poziomu systemu kontroli dostępu RACS, a następnie wyeksportowana do programu RCP Master. Co więcej rejestracja czasu pracy realizowana z poziomu programów VISO oraz RCP Master 3 umożliwia wymianę danych pomiędzy programami bez udziału operatora tworząc zintegrowany system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

 

Kontakt

ELECTRONIC CONTROL

ul. Wróblewskiego 18a,
58-560 Jelenia Góra

tel.75 75 500 08
tel. kom (konsultacja): 503 085 736
tel. kom. 501 876 554

e-mail: econtrol@jg.home.pl

Mapka dojazdowa